top of page

O PROJEKCIE

ACTI-VET Logo long transparent.png
  • Youtube
  • Facebook Icona sociale

Dostęp do włącznie  Środowiska kształcenia zawodowego i edukacyjnego

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 projekt ACTI-VET ma na celu wspieranie integracji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy poprzez opracowanie specjalnych narzędzi dla profesjonalistów odpowiedzialnych za dostarczanie i wdrażanie programów uczenia się poprzez pracę.

ACTI-VET zapewnia strategię gwarantującą osobom z niepełnosprawnościami silniejszego dostępu do zatrudnienia dzięki opracowaniu dostosowanych do ich potrzeb ścieżek edukacyjnych i szkoleniowych, które odpowiadają bezpośrednio ich specyficznym potrzebom i oczekiwaniom.

W projekcie powstaną następujące rezultaty końcowe:

  • ACTI(n)VATE - Weź udział w akcji i rozwijaj swoje szkolenie zawodowe Zasoby multimedialne, które zapewnią ponadnarodowy wymiar w sytuację nauki poprzez pracę osób z niepełnosprawnościami w krajach partnerskich.

  • MY COACH -  Opracowanie programu badań i programu nauczania dla trenerów pro-integracyjnych w firmach. Program szkoleniowy dla opiekunów / mentorów w firmie pracujących z niepełnosprawnymi praktykantami / stażystami

  • PARTICIPACTION - Pilotażowy program szkoleniowy z udziałem 30 trenerów i 90 respondentów krajach partnerskich

  • ACTIONBOOK - Podręcznik zawierający wskazówki dotyczące uznawania i walidacji uczenia się nieformalnego i poza-formalnego nabytego w ramach programów uczenia się w pracy przez osoby z niepełnosprawnościami.


Projekt jest realizowany przez partnerstwo, w skład którego wchodzi 9 partnerów z 6 krajów UE (Belgii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii i Polski). Konsorcjum projektowe skupia organizacje posiadające wysoki poziom wiedzy
fachowej w zakresie zarządzania i wdrażania projektów UE w sektorze VET oraz inne organizacje VET, które mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów szkoleniowych i doradztwie zawodowym dla osób z niepełnosprawnościami.

bottom of page