top of page

IO2     MÓJ TRENER

MY COACH – Program badań i programy nauczania dla trenerów pro-integracyjnych w przedsiębiorstwach to ustandaryzowana ścieżka szkoleniowa dla trenerów w firmie, która zapewnia im zestaw umiejętności umożliwiających promowanie autonomii, komunikacji i integracji osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. Program nauczania przygotowuje opiekunów w firmie do tworzenia dostosowanych do potrzeb interwencji motywacyjnych, dostosowanych do potrzeb i żądań każdego użytkownika oraz do zapewniania wsparcia administracyjnego praktykantom, podążania za nimi i pomagania im w spełnieniu wszystkich potrzebnych wymogów biurokratycznych.


Krajowe zespoły ACTeams przyczynią się do rozwoju programu nauczania poprzez
udział w określonych warsztatach i wywiadach oraz przekazywanie swoich pomysłów i
opinii dotyczących treści, które muszą być przekazane przez partnerów.

Celem warsztatu było przekazanie Krajowemu Zespołowi ds. Aktywności czynnej pomysłów i spostrzeżeń dotyczących wyników badań porównawczych. 

Ten pakiet zasobów/narzędzi ma na celu nauczenie, jak stosować poszczególne kompetencje w celu zapewnienia odpowiedniej pracy, w zależności od ich niepełnosprawności 

Istnieją różne rodzaje niepełnosprawności, o których każdy pracodawca powinien wiedzieć przed zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w udanej karierze. 

bottom of page