top of page

IO3      UCZESTNICTWO

To program pilotażowy, który pozwoli na wdrożenie spójnych testów pilotażowych programu nauczania (IO2), z udziałem 10 trenerów i 20 osób z niepełnosprawnościami w każdym kraju partnerskim, w sumie 60 trenerów i 120 użytkowników. Kierując się kluczowymi wnioskami z testowania / pilotowania programu nauczania, partnerzy opracują podręcznik samokształcenia z zestawem zasobów i narzędzi do nauki, który zostanie udostępniony obecnym i aspirującym tutorom w firmie. Będzie to połączenie nowych zasobów z już istniejącymi. Niniejszy przewodnik ma na celu zapewnienie możliwości samooceny i rozwoju zawodowego opiekunom w firmie będącym ekspertami w zakresie niepełnosprawności, zapewniając im zasoby do oceny własnych umiejętności i kompetencji, a także materiały umożliwiające im rozwijanie dodatkowych umiejętności i predyspozycji.

SELF DIRECTED LEARNING GUIDE

Niniejszy przewodnik ma na celu zapewnienie możliwości samooceny i rozwoju zawodowego nauczycielom zatrudnionym w przedsiębiorstwie, ekspertom ds. niepełnosprawności

bottom of page