top of page

ЗА ПРОЕКТА

ACTI-VET Logo long transparent.png
  • Youtube
  • Facebook Icona sociale

Достъп до Inclusive  Среда за професионално и образователно обучение

Следвайки препоръките на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-20, проектът ACTI-VET има за цел да подпомогне включването на хора с увреждания на пазара на труда, чрез разработването на специфични инструменти за професионалистите, които отговарят за предоставянето и изпълнението на програмите за обучение в реална работна среда на хора с увреждания.

ACTI-VET предоставя стратегия за гарантиране на равен достъп на хората с увреждания до работа,

благодарение на разработването на индивидуални образователни и обучителни пътеки, които директно отговарят на техните специфични нужди и очаквания.

Проектът разработва следните интелектуални продукти:

  • ACTI(n)VATE - Действайте и създайте своята кариера в ПОО. Това е мултимедиен ресурс, който предоставя информация на международно ниво за състоянието на обучението в реална работна среда за лица с увреждания в страните-партньори.

  • MY COACH - Изследване и разработване на учебна програма за професионално вкючване на вътрешно-фирмени ментори. Програма за обучение на фирмени обучители / наставници, работещи с
    чираци / стажанти с увреждания.

  • PARTICIPACTION - Пилотна програма за обучение, включваща 30 обучители и 90 потребители в целия консорциум.

  • ACTIONBOOK - Наръчник, съдържащ насоки за признаване и валидиране на неформалното и извънучилищното обучение, придобито в рамките на схемите за обучение на хора с увреждания в реална работна среда.


Проектът се изпълнява от транснационално партньорство, с участието на 9 партньори от 6 държави от ЕС (Белгия, Италия, Испания, Португалия, България и Полша).
Консорциумът по проекта включва организации с доказан опит в управлението и изпълнението на проекти на ЕС в сектора на ПОО и други организации за ПОО, които имат дългогодишен опит в провеждането на курсове за обучение и кариерно консултиране на лица с увреждания.

bottom of page