top of page

IO4      ACTINBOOK

ACTINBOOKНаръчникът за признаване и валидиране на неформалното и извънучилищното обучение, придобито в рамките на схемите за обучение на хора с увреждания в реална работна среда, съдържа насоки за признаване и валидиране на неформалното и извънучилищното обучение, придобито в рамките на схемите за обучение на хора с увреждания в реална работна среда. Наръчникът, също така, ще даде възможност да бъде експортирана методологията, използвана в контекста на проекта за валидиране на компетенциите, придобити в неформалното и извънучилищното обучение.

bottom of page