top of page

IO1      ACTI(n)VATE

ACTI(n)VATE

Мултимедиен ресурс – това е цялостен мултимедиен продукт, който представлява онлайн платформа и електронна книга, включваща резултатите, събрани от различните дейности по проекта (семинари,
лаборатории, интервюта), чрез които потребителите с увреждания са имали възможност да си взаимодействат и да изразяват своите проблеми, предоставяйки полезна информация за разработването на специфична програма за обучение на фирмени обучители, които работят с хора с увреждания (IO2). 
Решаваща стъпка за включването на хората с увреждания в проекта ще бъде създаването на национални ACTeams (действащи екипи), съставени най-малко от 15 лица с различни увреждания от всяка държава, които със своите мнения и идеи са допринесли при планирането и изпълнението на проекта да бъде взета под внимание гледната точка на всички заинтересовани страни и бенефициенти.

VIDEO DIARIES

bottom of page