top of page

IO2     MYCOACH

MY COACH – Изследване и разработване на учебна програма за професионално вкючване на вътрешно фирмени ментори - това е стандартизирана пътека за обучение на вътрешно фирмени обучители, която им осигурява набор от умения, за да насърчават автономията, комуникацията и интеграцията на хората с увреждания на работното място. Учебната програма подготвя фирмени обучители за създаване на индивидуално мотивационно посредничество, според нуждите и изискванията на всеки потребител и предоставя административна подкрепа на чираците, като ги следва и им помага за спазването на всички необходими бюрократични изисквания.
Националните ACTeams ще допринесат за разработването на учебната програма чрез участие в специфични семинари и интервюта и споделяне на идеи и мнения относно съдържанието, което трябва да бъде предоставено от партньорите.

Целта на семинара беше да предостави на Националния екип на Activet идеи и прозрения относно резултатите от сравнителните изследвания. 

Този пакет с ресурси/инструмент има за цел да научи как да прилагате всяка компетентност към отделните лица, за да осигурите подходяща работа в зависимост от тяхното увреждане 

Има различни видове увреждания, с които всеки работодател трябва да знае, преди да наеме работник с увреждане. Увреждането не трябва да бъде пречка за успешна кариера. 

bottom of page