top of page

Objectives

ACTI-VET ma na celu opracowanie strategii wspierania integracji na rynku pracy młodzieży i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością (poznawczą, psychologiczną, językową, wzrokową, słuchową i ruchową), którzy poszukują możliwości zatrudnienia. Podobny cel będzie realizowany poprzez zaangażowanie osób niepełnosprawnych i pracodawców w definiowanie projektu szkoleniowego i ścieżki uczenia się w miejscu pracy oraz opracowywanie konkretnych narzędzi i programów nauczania dla profesjonalistów odpowiedzialnych za realizację programów WBL dla osób niepełnosprawnych osoby (doradcy zawodowi/specjaliści w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz opiekunowie praktyk zawodowych). Projekt będzie zatem promował włączanie obywateli znajdujących się w niekorzystnej sytuacji do życia zawodowego i możliwości szkolenia w miejscu pracy poprzez profesjonalne wsparcie dostosowane do ich potrzeb. Wyraźnie promuje włączenie społeczne, przyczyniając się do realizacji celów Europejskiego filaru praw socjalnych, który rości sobie prawo do wysokiej jakości i włączającej edukacji, szkoleń i przyuczania do zawodu dla wszystkich.

Metodologia

Instytucja Kadry Narodowej NAT

Warsztaty zapewniające NAT wgląd w proces

          Platforma internetowa wspierająca idee networkingowe 

Wywiady wideo i dziennik wideo

                       E-book

Badania krajowe

Międzynarodowe raporty porównawcze

Warsztaty informujące zespół NAT o wynikach badań porównawczych

Plan treningowy

Materiały treningowe

bottom of page