top of page

IO4      ACTINBOOK

ACTINBOOK – Podręcznik uznawania i walidacji uczenia się nieformalnego i poza-formalnego nabytego w ramach programów uczenia się w pracy przez osoby z niepełnosprawnościami zawiera wskazówki dotyczące uznawania i walidacji uczenia się nieformalnego i poza-formalnego nabytego w ramach uczenia się w pracy. Podręcznik pozwoli również na eksportowanie metodologii stosowanej w kontekście projektu walidacji kompetencji nieformalnych.

bottom of page