top of page

IO1      ACTI(n)VATE

ACTI(n)VATE Zasoby multimedialne to kompleksowy produkt multimedialny składający się z platformy internetowej i e-booka zawierającego wyniki zebrane z różnych działań projektowych (warsztaty, laboratoria, wywiady), dzięki którym użytkownicy z niepełnosprawnościami mają możliwość interakcji i wyrażania swoich problemów, zapewniając przydatne spostrzeżenia dotyczące opracowania specjalnego programu szkoleniowego dla tutorów/trenerów (IO2). Kluczowym krokiem dla zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w projekt będzie utworzenie Krajowych Zespołów ACTeams, składających się z co najmniej 15 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z każdego kraju, które wniosły swój wkład w projekt swoimi opiniami i spostrzeżeniami, że przy planowaniu i realizacji projektu brany jest pod uwagę punkt widzenia wszystkich interesariuszy i beneficjentów
 

VIDEO DIARIES

bottom of page